Podmienky ochrany osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podmienky spracúvania osobných údajov (ich zisťovanie, spracovanie, ukladanie)

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej „ZoOOÚ“). je spoločnosť BIOR, s.r.o., so sídlom 91311 Veľké Bierovce 290, Slovensko.  

Ako prevádzkovateľ získavame, spracúvame a uschovávame osobné údaje, ktoré na portáli www.bior.sk poskytol a zadal kupujúci alebo osoba registrujúca sa pre nákup ( ďalej v tomto bode spoločne „kupujúci“).

Kupujúci poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu:

-meno a priezvisko,

- ulica, číslo, psč, obec,

- e-mail,

- telefón.

Účelom spracúvania osobných údajov je predaj tovaru cez internet, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky, vrátane jeho doručenia kupujúcemu, identifikácie zmluvného partnera a plnení realizovaných cez web shop predávajúceho.

K Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo.  V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru). 

Od účinnosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“) , ktoré nadobudne účinnosť dňa 25.05.2018 máte právo v zmysle článkov 12 až 22 Nariadenia na transparentné spracovávanie osobných údajov, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov (na zabudnutie), právo na obmedzenie spracúvania údajov a právo na prenosnosť údajov. V zmysle uvedeného máte právo aj vzniesť námietku pri spracovávaní pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania. Pre podrobnejšie informácie o spracovávané osobných údajov sa môžete obrátiť na prevádzkovateľa na kontaktnej adrese BIOR, s.r.o.,  alebo emailom na adrese info@bior.sk.

 

Prevádzkovateľ internetového systému www.bior.sk:

BIOR, s.r.o.
913 11 Veľké Bierovce 290
IČO:47551178

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.bior.sk

Sprostredkovateľ

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Technická 7

821 04 Bratislava

Účel spracúvania osobných údajov
- Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
- Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
- Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
- Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.bior.sk.
- Evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
- Zasielanie informačných elektronických správ, v prípade ak má o túto službu záujem zákazník.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Fakturačné údaje:
- Meno a priezvisko / Obchodný názov (pri firemných objednávkach)
- Adresa trvalého bydliska / sídla (pri firemných objednávkach)
- IČO, DIČ (pri firemných objednávkach)

Údaje pre doručenie
- Meno a priezvisko príjemcu
- Adresa doručenia
- Telefónne číslo príjemcu - vyžadujú ho kuriérske spoločnosti pre správne doručenie

Kontaktné údaje
- Meno a priezvisko
- Telefónne číslo - pre potreby komunikácie so zákazníkom.
- Adresa elektronickej pošty – na účely zaslania potvrdení objednávok.

Zverejnenie údajov
Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

Práva a povinnosti dotknutej osoby
- Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
- Zákazník sa zaväzuje preukázať svoju identitu pri odovzdávaní zaplateného tovaru a zapísať číslo
občianskeho preukazu do dodacieho listu (to neplatí pre zásielky na dobierku).
- Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
- Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno,
priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi,
právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
- Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa
vyžadovať:
- Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
- Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
- Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
- Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania.
- Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
- Úpravu osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať v položke "Správa účtu", ktorá sa nachádza v hornom menu po prihlásení zákazníka.
- Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. elektronickou poštou na adrese info@bior.sk, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie